De grote oorkuis

Jawel, ook in een asiel van 750 honden moet er aandacht zijn voor diverse medische problemen als bv. oorontsteking.  Zeker de hondjes met flappie-oortjes zijn gevoeliger maar ook de andere honden kregen een grondige inspectiebeurt en diegene met een oorinfectie moeten ook behandeld worden. Dat is heel lastig in zo’n groot asiel, omdat de tot voor kort beschikbare oorproducten tot 2x daags moeten ingebracht worden. Heel lastig. Mààr… sinds dit jaar is er een nieuw product op de markt tegen oorontsteking dat je het slechts 1-malig moet toedienen, controle 1 maand later en zonodig nogmaals indien nog niet volledig genezen.

We lieten onze vaste dierenarts alle beschikbare produkten op de Belgisch markt opkopen, helaas waren er dat slechts 90 (1 per oortje is 90 voor 90 oortjes), we hadden gehoopt op meer. Maar goed, tijdens ons blitsbezoek aan Servië (oktober 2020) namen we deze 90 stuks al mee. Er werd meteen werk gemaakt van “de grote oorkuis” en hondjes met een infectie kregen meteen behandeling. 2x goed nieuws: slecht 40 oortjes moesten behandeld worden (op 750 x 2 = 1.500 oortjes) én de nacontrole bleek bijzonder positief.

Trees