Servië-reis 6-11/10/2020

We zagen ze aankomen, die 2de Corona-golf. We hadden alle kampen 2020 tot dusver al moeten aflassen, er moést NU actie ondernomen worden wilden we nog 1 zo hoognodig bezoek aan Sasha’s asiel realiseren in 2020.  Onze penningmeester Trees en haar dochter Eloïse besloten om niet langer te treuzelen: alle grenzovergangen gecheckt, op 6 oktober vertrokken ze, de auto nokvol geladen.

Na een helse rit van 2 dagen non-stop regen en rukwinden kwamen ze ‘s avonds toe in Niš (Servië). Ook daar stormweer. ’s Anderendaags om 9u afspraak aan het grote asiel, nog steeds rotweer. Niet alleen kon daardoor de auto (nog) niet uitgeladen worden (er is geen afdak), maar ook is een bezoek aan het asiel in zo’n weer intriest. Dan beseffen we pas wat een luxe wij hier hebben. In géén tijd hingen we compleet onder de modder en meteen werd een nieuw werkpunt hoog op onze agenda geplaatst: beschutting tegen regen en sneeuw. Ondanks het slechte weer werd er die dag had doorgewerkt: foto’s nemen, bespreking van de honden en hoogst dringende zaken in het “zenuwcentrum” van het asiel “dé container”.  De dag was zó om. Vuil en vermoeid gingen we terug naar het hotel –waar overigens géén andere gasten waren dan wij wegens Corona-.

’s Anderendaags was het weer opgeklaard en bezochten we het puppy-asiel. De auto werd eindelijk uitgeladen, véél voer, goederen en bovenal, véél waardevolle medicatie. Opnieuw een drukke werkdag,  werken tegen de klok want we moesten binnen de 48u Servië terug kunnen verlaten wegens Corona. ’s Namiddags werden vijf schaduwhondjes van het grote asiel in benchen in de auto gezet en tegen 17u vertrokken we. We reden beurtelings de nacht door om tegen 8u ’s ochtends de 5 schaduwhondjes in een klein maar gewéldig asieltje in Kempten (Duitsland) af te zetten. We bleven kort napraten in ons allerbeste Duits terwijl de 5 schaduwhondjes zich lang niet zo schuw toonden toen ze hun nieuwe fantastische verblijf verkenden, integendeel, het was dolle pret. Nog even tijd voor een hartig ontbijt om daarna koers te zetten naar België waar we, na netjes het “Passenger Locator Form” ingevuld te hebben, 14 dagen in quarantaine gingen.  Missie volbracht ! En weer een hoop werkpunten op de agenda…